EVROPA HROU

Společensko-didaktická, zábavná, moderní hra určená pro celou rodinu i pro partu kamarádů!

O Evropě hrou

Pravidla hry

Na začátku hry si každý hráč vylosuje 4 města, která musí během hry navštívit (rozuměj fyzicky postavit svoji figurku na vylosované město). 

Losuje se ze 116 evropských měst, což zaručuje, že každý hráč VŽDY pojede po jiné trase! První hráč, který navštíví všechna 4 města, ukončuje hru. Vyhrává však ten, kdo získá největší počet bodů!

Body lze získat za správně zodpovězenou otázku, kterou hráči položí vždy jeho protihráč. V každém městě čeká na hráče karta města s 5 otázkami. Otázky se VŽDY týkají daného města, nebo státu, ve kterém se hráč nachází. Na správné, nebo špatné odpovědi pak závisí další pohyb hráče po mapě. 

  • V případě správné odpovědi mohou hráči po mapě létat ("skákat" se svojí figurku z města, ve kterém je letiště do jiného města s letištěm), nebo jezdit autem (posunout se na mapě na první nejbližší město jakýmkoliv směrem po vyznačené silnici). 
  • Pokud hráč odpoví na položenou otázku špatně, jeho protihráč ho MUSÍ přemístit na jakékoliv jiné město na mapě a tím ho odkloní od jeho vylosované trasy. V dalším kole může tento hráč jet pouze autem. 

Podívejte se na krátká videopravidla na www.evropahrou.cz!

Evropa hrou Vám při hře i pomůže!

Při této společenské hře Vám může pomoct samotná mapa, krabice hry EVROPA HROU, nebo karta navštíveného města. Na každé kartě města je zobrazena mapa daného státu, státní vlajka a typické památky, zvyky, nebo znaky každého státu!

S Evropou hrou můžete cestovat po Evropě v teple svého domova, stačí „pouze“ otevřít krabici a zahrát si!

Napsali o EVROPĚ HROU:

 

EVROPA HROU

Tato fotogalerie je prázdná.